Spre cucerirea Europei

Pe parcursul anilor, a devenit o tradiţie ca trupa artistică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet să ducă faima acestui meleag peste hotarele ţării. În perioada 12 februarie-14 aprilie, trupa Teatrul Naţional de Operă şi Balet, în colaborare cu Teatrele lirice din România, Marea Britanie, Albania, Federaţia Rusă, Italia, Olanda, a prezentat publicului olandez opera Norma de Bellini, Traviata de G.Verdi şi Requiem de Mozart. Acest proiect a permis trupei de operă din Republica Moldova să conlucreze cu marele dirijor italian Marco Boemi, tenorul român Călin Brătescu, soprana Irina Dzhioeva etc.

Despre eveniment ne relatează:

Nicolae Dohotaru, Maestru în Artă – prim-dirijor al Teatrului Naţional de Operă şi Balet

„E una să te manifeşti într-un tempou lejer acasă, şi e cu totul alta să rezişti unui asemenea tempou peste hotare”.

         Cred că acest turneu a fost în primul rînd o şcoală de rezistenţă pentru artişti. Un program concertistic divers şi totodată complicat (operele Norma, Traviata şi Requiem), a fost prezentat publicului în fiecare zi, timp de 2 luni în sălile de spectacole a teatrelor lirice din oraşele Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Haaga, Gouda ş.a. Acest examen susţinut cu brio în fiecare zi de participanţii din cadrul proiectului, a demonstrat odată în plus măiestria de care dă dovadă trupa artistică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet.

Am avut onoarea să dirijez toate trei spectacole cu care a evoluat colectivul artistic al TNOB. Am avut fericirea să colaborez cu artişti de mare valoare, cu renume mondial ca: Marco Boemi (dirijor, Italia), Călin Brătescu (tenor, România), Irina Dzhioeva (soprano, Federaţia Rusă) etc.

M-a bucurat mult evoluţia solistului Teatrului Naţional de Operă şi Balet, Valeriu Cojocaru (bas), care a interpretat 10 zile la rînd partiţia lui Oroveso, din opera Norma de V.Bellini, dînd dovadă de o şcoală academică foarte bună şi mecanică a cîntului bine pusă la punct, fiind numit „omul de fier”, uimind atît colegii, cît şi publicul de prestarea sa profesională şi bineînţeles rezistenţa şi perseverenţa de care a dat dovadă.

Vreau să menţionez aparte opera Traviata de G.Verdi. În cadrul ei a participat pleiada tinerilor artişti, promotori ai artei lirice din Republica Moldova: Marina Radiş, Valeriu Caradja, Ion Timofti, Iurie Gâscă, Oleg Ţibulico, Rodica Picireanu. Succesul de care s-a bucurat această operă se datorează în primul rînd evoluării profesioniste a întregii echipe artistice, şi nu doar a soliştilor, ceea ce a fost înalt apreciat de către public.

Am dirijat şi Requiem de Mozart. Mozart este un compozitor cu totul deosebit, este un geniu a cărui muzică o descoperi la fiecare interpretare. Consider o onoare de a dirija o lucrare de asemenea rang ca Requiem. Prezentarea acestei lucrări a fost foarte reuşită, soliştii dînd dovadă de o măiestrie aparte, şi o bună cunoaştere a stilului mozartian.

Elena Gherman, Artist al Poporului, soprano

„În partitura clasică nu trebuie să inventezi nimic, trebuie să cînţi exact ce e scris în note”.

În turneul din Olanda am avut onoarea să interpretez creaţii de W.A.Mozart. Concertele denumite „O seară cu muzica lui Mozart” erau divizate în 2 părţi: Ip. – Arii şi uverturi din creaţia lui Mozart, unde am interpretat Duetul Donnei Anna cu Don Giovanni din opera cu Don Giovanni şi Agnus Dei din Missa Încoronării; IIp. – Requiem.

Am interpretat Requiem de nenumărate ori, cu diverşi dirijori şi orchestre, dar această prestare (evoluare) a fost cu totul aparte. Meritul de bază îi aparţine maestrului Nicolae Dohotaru, care a citit foarte corect această partitură, foarte nuanţat şi expresiv. Vreau să menţionez evoluţia frumoasă a orchestrei în frunte cu maestru de concert Igor Ersac şi a corului condus de Marin Balan, care s-au prezentat la un înalt nivel, demonstrînd odată în plus capacităţi interpretative de performanţă.

Am creat o adevărată echipă împreună cu colegii mei: Nadejda Stoianov, Nicolae Bantea şi Viorel Zgardan, care au interpretat cu multă dăruire de sine partitura la Requiem. A fost o adevărată conlucrare între solişti, dirijor, orchestră şi cor, creîndu-se un feed-back între grupul artistic şi spectatori, care au apreciat înalt aceste concerte. Reuşita acestui eveniment în primul rînd se datorează calităţii interpretative, prestanţei de mare valoare a artiştilor şi menţinerii stilului mozartian, o calitate indiscutabil de prim plan, care a şi făurit din fiecare concert un eveniment aparte, o adevărată sărbătoare.

Marina Radiş, soprano

„Acelaşi rol îl interpretez de fiecare dată diferit”.

În Olanda am avut onoarea  să evoluez în rolul Violettei din opera Traviata de G.Verdi. A fost o adevărată şcoală pentru mine, deoarece erau 3 dirijori cu care am lucrat – Nicolae Dohotaru, Marco Boemi, şi Alessandro Bicci (asistentul lui Marco Boemi) şi fiecare avea specificul său.

Cel mai apropiat şi interesant mi-a fost să lucrez cu Marco Boemi, un dirijor de mare valoare, care poate deschide în solişti noi calităţi. El era pilonul, care unea tot colectivul artistic, participant în desfăşurarea operei (orchestra, corul şi bineînţeles soliştii) într-o singură idee – pe nume muzica. Chiar dacă în unele cazuri viziunea mea asupra evoluării unor momente era diferită de cea a dirijorului, eu încercam să înţeleg poziţia maestrului pentru a mă prezenta potrivit în rol, în imaginea generală a operei.

Opera era condusă de 3 dirijori, astfel fiecare specatacol era simţit şi interpretat de mine ca pentru prima dată, fiind introduse accente noi, propuse de dirijori, argumentate pe parcursul evoluării. Din acest motiv, fiecare prestare este o nouă experienţă, în care trebuie să te manifeşti ca un adevărat profesionist, fiind concentrat asupra dirijorului şi a colegilor solişti, trăind fiecare moment ca o experienţă unică. Publicul a fost foarte receptiv şi primitor, rămînînd de fiecare dată impresionaţi de evoluţia artiştilor.

Din colaborarea şi conlucrarea frumoasă pe care am avut-o cu maeştrii artei lirice şi dirijorii occidentali, am învăţat să lucrez, să fiu perseverentă şi să demonstrez capacitatea de a ieşi învingătoare din orice situaţie.

Vreau să aduc mulţumiri administraţiei Teatrului Naţional de Operă şi Balet, care a organizat acest turneu.

 

A consemnat Popa Tatiana, Muzicolog

Redactor-coordonator al Teatrului Naţional de Operă şi Balet

 

http://totul.md/ro/newsitem/10819.html

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04