Porţile Europei, deschise pentru Opera Naţională

Pentru orice teatru, turneele în străinătate reprezintă una dintre cele mai efective şi chiar indispensabile modalităţi de propagare a artei naţionale în plan internaţional. Totodată, prezentarea spectacolelor în afara scenei constituie un stimulent mobilizator pentru colectivul artistic şi tehnic al teatrului, fiind şi un “barometru” al nivelului artistic al trupei  noastre.

În ultimii ani, TNOB şi-a continuat cu succes deplasările în afara republicii, plecări intensificate odată cu deschiderea accesului în Occident, prezentând spectacole de înaltă ţinută artistică în ţări europene cu o bogată tradiţie culturală (Marea Britanie, Elveţia, Spania, Portugalia, Olanda, Italia, Germania ş.a.). Oriunde ar evolua trupa TNOB (fie operă, fie balet) s-a bucurat de un real succes, confirmând a câta oară valoarea profesională a colectivelor noastre. Această afirmaţie este argumentată de aplauze îndelungi şi de ovaţii ale celor prezenţi la spectacole, precum şi de cronici pozitive din presa străină.

În ultimii 12 ani, cea mai frecventă destinaţie a turneelor TNOB este Marea Britanie, fapt ce se datorează fructuoasei colaborări cu Agenţia de impresariat „Opera & Ballet International” condusă de dna Ellen Kent. În acest răstimp, trupa chişinăuiană a avut ocazia să evolueze în faţa publicului meloman din zeci de oraşe britanice, printre care enumerăm centre importante de cultură ca Edinburgh, Manchester, Liverpool, Oxford Dublin (Irlanda). Prezenţa noastră în Anglia a culminat, în repetate rânduri, cu spectacolele pe care le-am susţinut pe una dintre cele mai cunoscute scene lirice din lume -  Royal Albert Hall din Londra. În 2004, un ziarist BBC nota „Pe artiştii de la Chişinău i-am cunsocut la Londra, în Royal Albert Hall, unde repetau pentru spectacolul „Turandot” de Puccini. Spectacolul s-a jucat cu casa închisă, toate biletele fiind vândute cu şase luni înainte”. Ne mândrim cu faptul că trupa noastră este prima din spaţiul ex-sovietic care a avut ocazia să evolueze pe această scenă prestigioasă.

Doar în 2006, trupa Liricului moldovenesc a prezentat în Regatul Unit peste 160 de spectacole de operă şi balet („Madama Butterfly”, „Lacul lebedelor”, „Coppelia”, „Frumoasa adormită” şi „Romeo şi Julieta”) la care au asistat un număr impresionant de spectatori - peste 150 000. În acelaşi an, Opera Naţională, pentru prima dată, a prezentat în turneu un spectacol de operetă. Astfel, opereta „Liliacul”, un proiect realizat în comun cu impresarul englez, a fost montată în  limba engleză, special pentru a fi înfăţişată publicului britanic. Regia spectacolului, care s-a bucurat de un succes considerabil în Marea Britanie, poartă semnătura Dnei Ellen Kent, în colaborare cu Mihai Timofti.

Merită menţionat şi faptul că în condiţiile unei situaţii financiare precare în care s-a pomenit în ultima decadă nu doar TNOB, ci marea majoritate a instituţiilor teatrale din republică, spectacolele susţinute în Occident au servit drept un colac de salvare pentru colectivul nostru. Datorită turneelor artiştii noştri beneficiază permanent de o susţinere materială, iar teatrul a avut posibilitatea de a procura, recent, din veniturile survenite în urma deplasărilor,  instrumente muzicale atât de necesare orchestrei noastre, cum ar fi  corni, harpă, tromboane ş.a.  De asemenea, teatrul a procurat, din aceleaşi surse, utilaj de sonorizare de performanţă.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că este îmbucurător faptul că TNOB a reuşit să renoveze decorurile şi costumele la spectacolele ”Madama Butterfly”, „Nabucco”, „Carmen”, „Aida”, „Romeo şi Julieta” ş.a., aflate, până nu demult,

într-o stare degradată. Acest lucru a fost realizat cu aportul  impresarului din Marea Britanie, dna Ellen Kent.

În ultima perioadă, Opera din Chişinău a participat la mai multe festivaluri internaţionale de unde a cules lauri şi aprecieri ale criticilor de specialitate. Iată câteva dintre cele mai importante participări: Festivalul de Artă din Doha (Qatar, 2004), unde trupa chişinăueană a prezentat opera „Carmen”; prestigiosul Festival Beiteddine din Liban (2004), desfăşurat într-un palat secular din apropierea Beirutului, unde colectivul nostru a deschis manifestarea cu opera „Turandot”. Iar în 2001, trupa chişinăueană a inaugurat Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans din Thailanda, Bankok, cu opera „Traviata” şi „Madama Butterfly”. La ora actuală, TNOB a şi primit invitaţie de a participa la ediţia 2008 a  acestui festival.

În final, aş vrea să precizez că în prezent, direcţia teatrului depune toate eforturile pentru a lărgi aria geografică a turneelor efectuate de TNOB, căutând noi căi de colaborare. Astfel, în viitorul apropiat, intenţionăm să organizăm deplasări artistice în  Italia, Belgia, Olanda, Germania. Un prim pas s-a şi făcut. La începutul lui 2007, trupa de balet a prezentat în mai multe oraşe germane 10 spectacole cu baletul „Spărgătorul de nuci”.

În concluzie, am putea afirma, parafrazând un cronicar englez, că „în ultimii ani, Opera a devenit cel mai important „produs invizibil” de export al moldovenilor”.

Andrei Lozovan,
Director General al Teatrului Naţional de Operă şi Balet

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04